Jsem pracovníkem ve zdravotnictví?ANO NE


LiveMedicina.cz (c) 2021 ITV Public, s.r.o. přímé přenosy z operačních sálů, livestream, záznamy operací, kongresy, workshopy, vzdělávací a instruktážní filmy, tel.: + 420 721 586 000, e-mail: zdenek@tvc.cz